Îndrăznește să cunoști

MISIUNEA

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie si formare profesionala ce au la baza calitatea , performanța , promovarea valorilor europene , egalitatea șanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii . Promovează un învățământ modern , centrat pe elev care alternează metodele tradiționale de predare – învățare cu metode moderne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
LAIC2

Cine suntem noi ...


  • Liceul Tehnologic ”Al. I. Cuza” din Bârlad este rezultatul contopirii Şcolii Profesionale cu Liceul Industrial. Şcoala Profesională de ucenici a Fabricii de Rulmenţi Bârlad s-a deschis în anul 1954 şi pregătea forță de muncă calificată pentru oraşele Bârlad, Iaşi şi Paşcani. 
  •  Clădirea şcolii se situează şi astăzi pe strada Republicii nr. 314, lângă S.C. “ Rulmenţi “ S.A. Bârlad. În toamna anului 1964 ia fiinţă al treilea liceu teoretic (Liceul Nr. 3), care va funcţiona în clădirea nou construită de pe strada Cetinei (azi Şcoala Nr. 8). 
  • Din anul 1968, Liceul Nr. 3 se va muta în localul construit pe strada V. Pârvan ( astăzi clădirea Liceului Tehnologic ”Al. I. Cuza”, fostul Grup Şcolar Industrial ”Al. I. Cuza”) . 
  • Din anul 1997 liceul poartă numele întâiului Domn al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, născut la 20 martie 1820 la Bârlad.