Bacalaureat 2024

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă (limba engleză) se susține în 2 zile:

Marți - 25 iunie 2024 (proba orală) și Miercuri 26 iunie 2024 (proba audio/scris)