VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza ” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un învățământ de înaltă calitate.Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

Misiunea şcolii este să asigure tinerilor și adulților oportunități de educație și instruire de înaltă calitate profesională în domeniile: mecanic, industrie textilă și pielărie, electronică și automatizări, construcții și lucrări publice, turism și alimentație, economic, comerț, industrie alimentară, stimulând dezvoltarea carierei și integrarea pe piața muncii locale și europene.

Liceul Tehnologic,,Alexandru Ioan Cuza” Bârlad urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale, regionale, naționale și europene.

Plan managerial anual  2022-2023

Plan Managerial pentru anul școlar 2022 - 2023

Raport anual de evaluare a calității

Raport pentru anul școlar 2021 - 2022

RAPORT ACTIVITATE  ANUAL 2021-2022

Raport de activitate: anul școlar 2021 - 2022

ORGANIGRAMĂ 2022-2023

organigramă: an școlar 2022 - 2023